درباره بازار ملک

بیشتر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا امکانات انبار مانند هستند که شامل تجهیزات سنگینی هستند که برای تولید خط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند. کارخانه های بزرگ با دسترسی به حالت های مختلف حمل و نقل ، تمایل دارند که برخی از آنها دارای امکانات ریلی ، بزرگراهی و بارگیری و تخلیه آب باشند.
  • یک دهه سابقه
  • رزومه قوی
  • کادر مجرب

آمار و ارقام

۸نفرمشاور مجرب
۲۵۰+مشتری راضی
۱۲۰۰+قرارداد موفق

نظرات مشتریان در مورد بازار ملک